SPLOŠNI POGOJI

Z uporabo spletne strani uporabniki soglašajo s pogoji, navedenimi v nadaljevanju. Vivisol si pridržuje pravico te pogoje kadarkoli spremeniti.
V teh pogojih pomeni Vivisol podjetje Vivisol Adria d.o.o.

Edini namen te spletne strani je podajanje informacij o Vivisol-u in njegovih storitvah. Vivisol bo storil vse, kar je v njegovi moči, da bodo na tej spletni strani objavljene informacije v času njihove objave ažurne, in kolikor le mogoče, točne in popolne. Vivisol pa ne more jamčiti, da so na tej spletni strani objavljene informacije točne in popolne, in si pridržuje pravico vsebine objavljenih dokumentov in programov te spletne strani spremeniti, ali dopolniti brez vnaprejšnjega opozorila.

Vivisol zavrača vsako odgovornost za napake, netočnosti in opustitve informacij na tej spletni strani, ali tistih, ki so s povezavo s te spletne strani dostopne, ter za vsako škodo, neposredno ali posledično, ki bi nastala zaradi nedostopnosti informacij objavljenih na spletni strani, dostopnih s povezavo s te spletne strani, zaradi napake v programski opremi, okužbe pri dostopanju do spletne strani, ali pri prenašanju dokumentov in multimedijskih vsebin s spletne strani.

Vsi dokumenti, dostopni na spletni strani in vse komponente spletne strani so intelektualna lastnina podjetja Vivisol, ki ne odobrava nobenih licenc ali pravic, razen pravice do ogleda na spletni strani. Še posebej so blagovna znamka in druge pravice, navedene na tej spletni strani, last podjetja Vivisol, ali so tretje osebe Vivisolu odobrile pravico njihove uporabe.

Vivisol v nobenem primeru ni odgovoren za vsebine in delovanje drugih spletnih strani, do katerih kažejo povezave s te spletne strani. Obstoj povezave nima moči odobritve ali pooblastila uporabe s strani Vivisol, ker so ciljne strani neodvisne od Vivisol-a in ta nad njimi ne more imeti nadzora. Informacije na tej spletni strani so zgolj informativnega in sporočilnega značaja, nimajo moči poslovnega odnosa z uporabnikom in/ali komerkoli, ki spletno stran obišče; ne smejo se obravnavati kot svetovanje in niso poslovni odnos s kupcem. Uporabnike izrecno pozivamo, da ne delujejo na osnovi informacij na tej spletni strani.

V primeru nesoglasja glede uporabe naše spletne strani, prenašanja in uporabe dokumentov s spletne strani, ali katerekoli zadeve med uporabnikom in lastnikom spletne strani, ali subjektov, ki so, sodelujejo in bodo sodelovali pri ustvarjanju in upravljanju spletne strani, se uporabniki strinjajo, da velja slovenska zakonodaja, in bo za vsako zadevo v času spora veljala veljavna slovenska zakonodaja, ne glede na bivališče uporabnika, ali lokacijo pravne osebe. Za vse spore je pristojno izključno le sodišče v Ljubljani. Storitve izvaja, proizvaja in upravlja neposredno Vivisol, ali drugi subjekti, ki imajo pogodbo z Vivisol-om.

Izjava o zasebosti
Za dostop do spletne strani se ne zahtevajo osebni podatki uporabnika. Kljub temu pa lahko Vivisol avtomatično zbira nekatere podatke (npr. tip spletnega brskalnika, operacijski sistem, spletno domeno obiskovalca, ali IP naslov računalnika) uporabnika, ki si ogleduje spletno stran.
Pošiljanje informacij preko spletne strani na strani uporabnika zahteva procesiranje poslanih podatkov. To procesiranje bo potekalo skladno z veljavnimi predpisi o ravnanju z osebnimi podatki. Seznam obdelav osebnih podatkov je na vpogled na zahtevo.

V primeru kršenja teh splošnih pogojev bo pravica do uporabe spletne strani takoj preklicana, od uporabnika pa se bo zahtevalo, da nemudoma uniči vse kopije vsebin, prenesene s te spletne strani.
Preberite več